Ontwikkelingen

Volgende stap transitievisie warmte

De regering heeft besloten dat in 2050 alle gebouwen en woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. Hoe wij dit in Den Helder gezamenlijk willen bereiken staat in de Transitie Visie Warmte die de gemeenteraad eind 2021 heeft vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe huizen en andere gebouwen in Den Helder stap voor stap en buurt voor buurt op een andere manier dan met aardgas verwarmd gaan worden. De gemeente Den Helder, grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf HVC, het ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V. en Willemsoord BV hebben begin 2022 een verklaring getekend met het doel om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen.

informatie aardwarmtebron

Aardwarmtebron op Nijverheidsweg 7

Als er een warmtenet komt, is er een bron nodig die voor de warmte zorgt. In Den Helder is aardwarmte de gewenste duurzame bron. Het is de bedoeling deze warmte aan de Nijverheidsweg 7 naar boven te halen. Er is onderzocht of dit kan en op basis hiervan is de gemeente in september 2022 in principe akkoord gegaan met deze locatie.

Dit is de eerste stap van meerdere mijlpalen die volgen. 

warmteleidingen
voorwaarden voor aardwarmte

Wat houdt het principebesluit voor de Nijverheidsweg in?

Het gemeentebestuur van Den Helder is in principe akkoord met de aardwarmtelocatie als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De aardwarmtelocatie moet goed worden ingepast in het gebied.
  2. Aansluiting op het warmtenet mag voor de bewoners niet tot hogere kosten leiden.
""
mogelijke afnemers aardwarmte

Wie gaat de duurzame aardwarmte mogelijk gebruiken?

Aardwarmte is een goede, duurzame bron om minimaal 10.000 huizen en gebouwen via een warmtenet te verwarmen. Vanuit de Transitie Visie Warmte blijkt dat aardwarmte interessant is voor de volgende partijen:

  • Het ministerie van Defensie/De Koninklijke Marine: heeft een bestaand warmtenet dat zij wil verduurzamen. Dit warmtenet is een goede basis om een aardwarmtebron te realiseren.
  • De woningen in de wijk De Schooten van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V.: deze woningen zijn of worden binnenkort op zo'n manier verduurzaamd dat ze aangesloten kunnen worden op een warmtenet en dus ‘aardgasloos’ kunnen worden. De woningstichting bezit ruim 70% van de woningen in de wijk De Schooten. Woningeigenaren hebben in de nabije toekomst ook de mogelijkheid om hun woning door middel van een warmtenet te verduurzamen.
  • Cluster Willemsoord: In Willemsoord zitten verschillende ondernemers en instellingen. In de ontwikkeling van dit gebied past ook de eerste stap van de gemeente Den Helder en Willemsoord BV om te verduurzamen.

De aardwarmte op de Nijverheidsweg wordt alleen opgepompt als al deze partijen willen deelnemen.

Lees hier meer over aardwarmte

alles over aardwarmte
Partner

is een initiatief van

De partners die vanuit de Transitie Visie Warmte de volgende stap zetten in Den Helder zijn.