over het warmtenet

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. We gaan onder andere met warmtenetten onze woningen verwarmen. Een slimme en duurzame mogelijkheid. Op deze pagina lees je meer over hoe een warmtenet werkt en welke duurzame bron gebruikt wordt. 

Hoe werkt het warmtenet

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
Hoe een warmtenet werkt

Hoe het werkt

  1. Bij een (duurzame) warmtebron wordt water verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd leidingennet naar verschillende overdrachtsstations in de wijk gepompt.
  2. In het overdrachtsstation vertakt het leidingennet zich naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet.
  3. Via een warmtewisselaar in de warmte-unit (in de meterkast) wordt de warmte afgegeven aan het water van de verwarmingsinstallatie in de woning. Ook het kraanwater wordt op deze manier verhit tot de juiste temperatuur. Het is een gesloten systeem. Dat houdt in dat het warme water van het warmtenet niet mengt met het water van de verwarmingsinstallatie of kraanwater in de woning.  
  4. Nadat de warmte via de warmtewisselaar is afgegeven aan de woning stroomt het afgekoelde water via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.
Antwoorden

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

In de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse regering besloten dat woningen en bedrijven in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Op basis hiervan hebben de gemeente Den Helder, grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf HVC, het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V. en Willemsoord BV begin 2022 een verklaring getekend. Het doel: een duurzaam warmtenet te ontwikkelen met een duurzame bron. Belangrijk hierin is dat de warmte voor iedereen betaalbaar blijft.

Selecteer voor antwoord

Er is onderzocht of er bestaande duurzame warmtebronnen zijn die aan de warmtevraag voor o.a. de gebouwen van het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine kunnen voldoen. Deze zijn in Den Helder niet aanwezig. Er zijn wel een paar kleine warmtebronnen zoals  thermische energie uit oppervlaktewater of restwarmte. Deze kunnen in de toekomst aangesloten worden op het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Er zijn veel beschikbare locaties uitgebreid onderzocht. De locatie aan de Nijverheidsweg 7 is eigendom van HVC en blijkt het meest geschikt.